To: David Farrar, President 
CC: Susan L. Tighe, Provost and Vice-President; Steve Hranilovic, Vice-Provost and Dean of Graduate Studies; McMaster Board of Governors


پیشرفت تحقیقات در گرو حمایت از محقق است : اکنون زمان افزایش سطح بورسیه است.

در جولای سال 2020، انجمن Raise The Floor همراه CUPE 3960 و انجمن دانشجویان فارغ التحصیل (GSA) از دانشگاه مک مستر خواستند تا  سطح بورسیه فارغ التحصیلی را به دلیل افزایش بی سابقه هزینه زندگی در شهر همیلتون به طرز معناداری افزایش دهد.بورسیه ناکافی موجب به سختی افتادن بسیاری از دانشجویان و تقلا برای نیازهایشان، تلاش به زندگی با کارت های اعتباری، وام های داشجویی، و درخواست کمک از دوستان و فامیل کرده است، در حالی که دانشگاه صد ها میلیون دلار اضافه بر بودجه اعلام نموده استاخیرا در سال 2021، دانشگاه مک مستر هزینه زندگی در همیلتون را 12500 دلار در سال برای پذیرش داشجویان بین المللی تخمین زده است، که به شدت گمراه کننده است.

در عرض سال گذشته ، مدیریت مک مستر برای برآورده ساختن درخواست های دانشجویان با شکست مواجه شده استطبق آمار کانادا، هزینه خانه برای یک فرد با درآمد پایین در شهری به مانند همیلتون در سال 2021 22801 دلار می باشددر ماه جوئن سال 2023 ، دانشگاه مک مستر اعلام نمود که سطح بورسیه سالانه برای دانشجوی دکترا تمام وقت ( که این به معنی دانشجوی دکترا از سال اول تا سال چهارم استاز 13500 دلار به 1700 دلار افزایش می یابدکه نه تنها این سطح جدید نیز  هنوز در زیر خط فقر می باشد، علیرغم آن که در ماه جولای 2023، میانگین هزینه آپارتمان یک خوابه در شهر همیلتون به 1870 دلار در ماه افزایش یافته است– بدین معنی که سطح بورسیه جدید تنها 9 ماه از زندگی را پوشش می دهد.

استراتژی جدید دانشگاه مک مستر برای نوسازی بورسیه فارغ التحصیلی به عنوان یک پشتیبانی موضعی استهمگام با آن دانشگاه اساسا واقعیت وجوب دانشجو را مبنی بر تمام وقت بودن را با برداشتن محدودیت ها بر ساعات کاری دانشجویانی که از قبل تحت فشار قرار گرفته اند جهت آسان سازی راه برای آن ها برای مشاغل و پست های بیشتر نادیده می گیردما نمی توانیم به دانشگاه– به عنوان یک موسسه، کارفرما و حالا یک صاحبخانه– اجازه دهیم که مسوولیت خودش را در قبال حمایت از دانشجویان محقق انکار کند.

زمان آن فرا رسیده است که به حفظ محیط مالی نامطمئن برای دانشجویان فارغ التحصیل پایان دهیمما از مدیریت دانشگاه مک مستر می‌خواهیم که بودجه دانشجویان فارغ‌التحصیل را به طور معناداری افزایش دهد تا هزینه‌های زندگی رو به افزایش را برآورده کنداین عمل منجر به نابرابری های مالی قابل توجهی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان بین المللی شده و به خصوص آن ها را ناچار نموده است.

این دانشگاه ادعا می کند که "به پرورش پتانسیل انسانی اختصاص دارد"، با این حال، هنوز تعهد خود را به تعالی دانشگاهی و "ایجاد جهانی روشن ترنشان نداده است، زمانی که محققان فارغ التحصیل و رهبران آینده آن مجبور به ناامنی ساخته شده می شوندمیانگین تحصیل دانشجو ی دکترا  که بتواند درس خود را به اتمام برساند بیش از 5 سال طول می‌کشد، دقیقاً به این دلیل که سطح فعلی حداقل بودجه بسیار ناکافی است، یا در غیر این صورت مجبور می‌شوند برای یافتن بودجه، تحصیلات خود را ترک کننداگر دانشگاه می‌خواهد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را حفظ کند، باید متعهد به افزایش کف بودجه فارغ‌التحصیل شود و مسئولیت حمایت از پژوهشگران دانشجوی خود را بپذیرد.     

در مورد کارگروه تامین مالی فارغ التحصیلان چگونه است؟

گروه کاری برای تامین مالی فارغ التحصیلان در فوریه 2023 ، با هدف جمع‌آوری و بررسی داده‌ها و ایجاد یک گزارش جامع از منابع تامین مالی فارغ‌التحصیلان برای ارائه توصیه‌هایی به شورای تحصیلات تکمیلی تا پایان سال 2023 ایجاد شدعلی‌رغم درخواست‌های ما برای تشکیل کارگروه CUPE 3906 و انجمن دانشجویان فارغ التحصیل (GSA) هر دو از نمایندگان عضویت خود محروم شدند.

در 7 ژوئن، دکتر استیو هرانیلوویچ مدیر کارگروه مالی  اعلام کرد که شورای فارغ التحصیلان توصیه کارگروه را برای افزایش کف بودجه برای دانشجویان دکترا از 13500 دلار به 17500 دلار تأیید کرده استما از تغییری که تنها 7 درصد از دانشجویان دکترا را تحت تأثیر قرار می دهد، نگران و ناامید هستیمکف بودجه برای دانشجویان کارشناسی ارشد 0 دلار باقی می ماند.

در طول جلسه پرسش و پاسخ در سالن شهر، دانشجویان و اساتید از سراسر دانشگاه به صراحت گفتند که 17500 دلار هزینه های زندگی یا تعهدات دانشگاه در قبال دانشجویان فارغ التحصیل را برآورده نمی کند.

تا پایان سال جاری، گروه ویژه تامین مالی فارغ التحصیلان مجموعه ای از توصیه ها را به شورای فارغ التحصیلان ارائه خواهد کرد که هزینه های ما را در نظر نگیردمجموعه داده‌های جمع‌آوری‌شده که کارگروه را هدایت می‌کند، همچنین شامل اطلاعات مالی درباره دانشجویان بین‌المللی یا اختلاف در فرصت‌های تأمین مالی بین دانشکده های مختلف (مانند مشارکت‌های صنعتینمی‌شود.

ما معتقدیم که هر گزارشی در مورد بودجه تحصیلات تکمیلی که هزینه زندگی و  شرایط زندگی دانشجویان بین‌المللی را در نظر نگیرد، نمی‌تواند توصیه‌هایی ارائه دهد که نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برآورده کندبه طور خاص، دانشجویان بین‌المللی به گزارش درست و دقیقی در مورد هزینه زندگی در همیلتون وابسته هستند تا تصمیم بگیرند که آیا مهاجرت به همیلتون با بسته مالی مک مستر امکان‌پذیر است یا خیر.

ما پیام را با صدای بلند و واضح دریافت می کنیم!

در حالی که ما برای دریافت بورسیه تحصیلی خود ملزم به دانشجوی تمام وقت هستیم، دانشگاه معتقد نیست که آنها تعهدی برای ارائه بودجه قابل زندگی به ما دارنددر برخی موارد، مک مستر به جای تأمین مالی محققان خود، در حال بررسی تغییر ساختار و استانداردهای دروس Ph.D. برای تسریع در تکمیل مدرک است.

ناامید کننده است که مک مستر همچنان از ارائه بودجه قابل زندگی به دانشجویان فارغ التحصیل خودداری می کند در حالی که مدیریت درباره سلامت مالی و پایداری دانشگاه به خود می بالددانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهش و نوآوری را هدایت می کننداما، زمانی که ما مجبور به کار در چندین شغل هستیم و برای تامین هزینه های مواد غذایی در تلاش هستیم، تحقیقات ما مجبور به عقب نشینی می شودسرکوب سطوح بودجه فارغ التحصیلان نباید بخشی از مدل های بودجه مک مستر برای پایدار ماندن از نظر مالی باشد.

ما از گروه ویژه منابع تأمین مالی فارغ التحصیلان و شورای فارغ التحصیلان به طور کلی می خواهیم:


  • کف بودجه را برای پوشش همه دانشجویان فارغ التحصیل تمام وقت مک مستر، از جمله دانشجویان کارشناسی ارشد، گسترش دهد.
  • سطح را به گونه ای بالا ببرد که همه دانشجویان فارغ التحصیل تمام وقت با بورسیه ای که معادل دستمزد قابل زندگی همیلتون است (28,364 دلار در سال 2022 پس از کسر شهریهتضمین شوند.
  •  سطح کف و شهریه را به تورم شاخص کنند.


وقت آن رسیده است که سطح  بورسیه را با صداقت بالا ببریمدانشجویان تحصیلات تکمیلی لایق بهتری هستند.